Αισθητική Φιλοσοφία Ι -κ. Λαζαράτος

Διάστημα ισχύος: 
16/10/2012
Το μάθημα του κ. Λαζαράτου "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", της προσεχούς Δευτέρας, 22/10/2012, αντί της συγκεκριμένης μέρας, θα πραγματοποιηθεί προκαταβολικά την προσεχή Παρασκευή 19/10/2012 και ώρα 16.00-18.00 (αίθουσα Ι3)