Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου-κ. Λίβας

Διάστημα ισχύος: 
17/10/2012
Το σημερινό  (17/10/2012) μάθημα του κ. Λίβας "Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου" (Ε΄) θα γίνει στις 15.00-17.00.