Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι (Α') , Γαλλία , Χώρα και Πολιτισμός Ι, Ιστορία Γαλλικής Λογοτεχνίας- Θέματα προς ανάπτυξη

Διάστημα ισχύος: 
19/10/2012
Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι (Α'). -Νόημα και Λόγος στην Λογοτεχνία. Το ειπωμένο και το ανείπωτο. -Ανακάλυψη, αποκάλυψη, υπέρβαση. Ο μύθος του Φαουστ.
 France, pays et civilisation (Γ'). -Le rôle du christianisme et de l'église dans la formation de la société française au moyen âge. -Les premiers textes littéraires et documents écrits en français.

Histoire de la littérature française (Γ'). -Théories et caractères généraux du drame romantique. -"La Comédie Humaine" de Balzac.