Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων

Διάστημα ισχύος: 
15/11/2012
Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος θα διδαχθεί το μάθημα "Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά Ι" (ευθεία και αντίστροφη) .
Καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το μάθημα έως και τις 22/11/2012.