Θέματα προς ανάπτυξη - κ. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
27/11/2012
Παγκόσμιος Λογοτεχνία Ι
- "Η Δημοκρατική εποχή. Από τις Αυλές και τους Λίγους στην Κοινωνία των Πολλών".
- "Πώς μπορεί η Λογοτεχνία να είναι ταυτοχρόνως παράδοξη και φυσική; Τολστόϊ και Ντίκενς"

Histoire de la Littérature Française
- "De Nerval à Verlaine, la poésie du rêve et de la mélancolie".
- "Rimbaud et l'ivresse poétique"

France, Pays et Civilisation I
- "1050-1350: trois siècles des Cathédrales. Style et évolution de leur construction".
- "Vers l'Etat-Nation. La Guerre de Cent Ans, 1337-1453"