Αποτελέσματα εξετάσεων Διερμηνείας

Διάστημα ισχύος: 
10/12/2012
Normal 0

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι επιτυχόντες στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Ειδίκευση Διερμηνείας ακαδ. έτους 2012-2013 και οι κατευθύνσεις των γλωσσών στις οποίες εξετάστηκαν επιτυχώς.