Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

Διάστημα ισχύος: 
13/12/2012
Σας ενημερώνουμε ότι το νέο site της Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται σε λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν σε αυτό στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dasta.ionio.gr/internship/el/ Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα στο εξής θα υλοποιείται μόνο μέσω αυτού του site (εγγραφή φοιτητή και φορέα, αίτηση φοιτητή κ.λπ.). Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες-οδηγίες περιγράφονται αναλυτικά εντός του ιστοτόπου. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΠΑ ΙΠ (Κεντρικές δράσεις), στα τηλέφωνα 2661087312 και 2661087314 ή στα e-mail praktiki@ionio.gr / vasso.kavadia@gmail.com / socratispoulis@yahoo.gr