Διερμηνεία - κα Ρέστα

Διάστημα ισχύος: 
13/12/2012
Την Πέμπτη 13/12 στις 17.00-20.00 (Ι2) και την Παρασκευή 14/12, στις 15.00-18.00 (Ι2) θα γίνει το μάθημα της Ειδίκευσης Διερμηνείας "Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά" (Ε').