ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ.Ι. λΑΖΑΡΑΤΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
17/12/2012

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι το μάθημα «Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι» της 17ης Δεκεμβρίου 2012 έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη ημερομηνία.