Ύλη εξετάσεων του μαθήματος "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση I"

Διάστημα ισχύος: 
17/12/2012
Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα του κ. Ι. Λαζαράτου "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε΄ εξαμήνου, είναι:

Γ. Λαζαράτος, Τέχνη, Φιλοσοφία, Αυτονομία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2011, οι σελίδες: 1-16 και 63-108.