ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Κ.Ζ. ΡΕΣΤΑ

Διάστημα ισχύος: 
27/12/2012

Τα μαθήματα της κ. Ζ. Ρέστα, καθώς και οι αναπληρώσεις τους, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

10/1/13:
11.00-14.00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VII(Ζ'), Αίθ. Ι2
14.00-17.00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VII(Ζ'), Αίθ. Ι2
17.00-20.00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ V (E'), Αίθ. Ι2

11/1/13:
8.00-11.00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ V (E'), Αίθ. Ι2
11.00-14.00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VII(Ζ'), Αίθ. Ι2
14.00-17.00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ V (E'), Αίθ. Ι2

Από την Πέμπτη 17/1/13 ως την Πέμπτη 7/2/13 τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Πέμπτη:
11.00-14.00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VII(Ζ'), Αίθ. Ι2
14.00-17.00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VII(Ζ'), Αίθ. Ι2
17.00-20.00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ V (E'), Αίθ. Ι2

Παρασκευή:
8.00-11.00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VII(Ζ'), Αίθ. Ι2
11.00-14.00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ V (E'), Αίθ. Ι2

Την Παρασκευή 1/2/13 θα γίνει η εξής αναπλήρωση : 14.00-17.00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ V (E'), Αίθ. Ι2