Αλλαγή ώρας

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2013

Το σημερινό μάθημα του κ. Λίβα θα πραγματοποιηθεί στις 15.30 μ.μ αντί 16.00 μ.μ στην ίδια αίθουσα.