Παράταση υποβολής αρχικών αιτήσεων ERASMUS

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2013

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης φοιτητών, οι αρχικές αιτήσεις για το πρόγραμμα ERASMUS γίνονται δεκτές μέχρι και τις 18/1/2013.