Παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξ. 2012-2013

Διάστημα ισχύος: 
09/01/2013

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι παρατάθηκε η περίοδος παραλαβής των συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου 2012-2013 με καταληκτική ημερομηνία την 25/1/2013.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου.