Αναβολή μαθημάτων κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
10/01/2013

Λόγω ασθένειας του διδάσκοντα, τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται για σήμερα. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση τους.