ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διάστημα ισχύος: 
11/01/2013
Όσοι από τους  επί πτυχίω φοιτητές  οφείλουν μαθήματα εαρινού εξαμήνου μπορούν να στείλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@dflti.ionio.gr  έως την Τετάρτη, 16/01/2013 προκειμένου να εξεταστούν.  Στην αίτηση θα πρέπει να γράφουν τον Αριθμό Μήτρώου, τηλέφωνο, τον τίτλο των μαθημάτων, το εξάμηνο και τον Διδάσκοντα, επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν εάν είναι εργασία ή εξέταση.
Υπενθυμίζουμε ότι επί πτυχίω φοιτητής θεωρείται όποιος έχει ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο, ενώ, δικαιούται ειδικής εξεταστικής μόνο εάν οφείλει έως πέντε (5) μαθήματα (Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής σύνολο). Τα Υποχρεωτικά Επιλογής του Εαρινού εξαμήνου ΔΕΝ εξετάζονται στην εξεταστική Φεβρουαρίου.