ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. Σ. ΛΙΒΑ

Διάστημα ισχύος: 
16/01/2013

Το μάθημα "Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου Ι΄Ε΄εξαμ. θα διαξαχθεί εκτάκτως σήμερα (16/1/2012), ώρα 15:30 έως 17:30 στην αίθουσα (Α3)