ΠΠΣ Διερμηνεία

Τα μαθήματα της κας Σ. Καραστάθη δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17/12. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Undefined

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της κ.Μ.Παππά θα αναπληρωθούν κατόπιν συννενόησης με τους φοιτητές.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Τα μαθήματα του κου H. Schlumm δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο στη Γερμανία.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Δείγματα προφορικού λόγου – Γερμανικά», κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου.

Undefined

Οι φοιτητές επί πτυχίω και όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ" θα εξεταστούν με απαλλακτικές εργασίες.
Τα κείμενα των απαλλακτικών εργασιών καθώς και οι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στα σχετικά πεδία στην πλατφόρμα e-class.

O Διδάσκων
Παναγιώτης Κελάνδριας

Undefined

Αναβάλλονται τα μαθήματα της κας Φ. Καρλάφτη, την Παρασκευή 7/12.

Undefined

Την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν τα εξής μαθήματα αναπλήρωσης:

Τρίτη 4/12 "Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά – Ελληνικά" Ε’ Εξαμ., ώρα 17.00 – 19.00 (Αίθουσα Ι4)
Τετάρτη 5/12 «Στοιχεία Φυσικών Επιστημών», ώρα 15.00 – 17.00 (Αίθουσα Ι1)

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων της κας Β. Σωσώνη.

Undefined

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 19.00 – 21.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Κοινωνιογλωσσολογία", στην αίθουσα Ι3.

Η διδάσκουσα Μ. Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Αναβάλλεται το μάθημα "Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι", την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, λόγω της διεξαγωγής του σεμιναρίου ενημέρωσης των φοιτητών του 3ου έτους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Ροδόλφο Μασλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΤΞΓΜΔ με τη Μονάδα Ορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TermCoord).
Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας

Undefined

Pages