ΠΠΣ Διερμηνεία

Τα παρακάτω μαθήματα του κ. Γιάννη Λαζαράτου της ερχόμενης εβδομάδας μεταφέρονται, και θα πραγματοποιηθούν προκαταβολικά την τρέχουσα εβδομάδα, ως εξής:

1) "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε' εξαμήνου Τετάρτη 9-1-2019 ώρα: 13.00 - 15.00 αίθουσα Ι1

2) "Μετάφραση Φιλοσοφικών Κειμένων Ιταλικά - Ελληνικά Ι", του Ε' εξαμήνου Τετάρτη 9-1-2019 ώρα: 11.00 - 13.00 αίθουσα: Γραφείο διδάσκοντα

Undefined

Τα μαθήματα της Τρίτης 8 και της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθούν.
Θα γίνουν τα εξής μαθήματα αναπλήρωσης:
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 17.00-19.00 Τεχνική Μετάφραση Ε’ (Ι4)
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 15.00-17.00 Στοιχεία Φυσικών Επιστημών (Ι1)

Μέσω Γραμματείας,
Περικλής Παπαβασιλείου

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του κ. Γ. Κεντρωτή, σχετικά με τις παραδόσεις των μαθημάτων του.

Undefined

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα του κ. Ι. Λαζαράτου "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε΄ εξαμήνου, είναι:

Α) Από το διανεμόμενο σύγγραμμα Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη, Φιλοσοφία, Αυτονομία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2018 (ή 2011), οι σελίδες: 63-108.

Β) Το Περιεχόμενο των Παραδόσεων (συμφώνως προς τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί)

O Διδάσκων
Ι. Λαζαράτος
Μέσω Γραμματείας

Undefined

Τα μαθήματα της κας Σ. Καραστάθη δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17/12. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Undefined

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της κ.Μ.Παππά θα αναπληρωθούν κατόπιν συννενόησης με τους φοιτητές.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Τα μαθήματα του κου H. Schlumm δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο στη Γερμανία.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Δείγματα προφορικού λόγου – Γερμανικά», κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου.

Undefined

Οι φοιτητές επί πτυχίω και όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ" θα εξεταστούν με απαλλακτικές εργασίες.
Τα κείμενα των απαλλακτικών εργασιών καθώς και οι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στα σχετικά πεδία στην πλατφόρμα e-class.

O Διδάσκων
Παναγιώτης Κελάνδριας

Undefined

Pages