Εύδοξος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρούν το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Undefined

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι παρατείνεται για ακόμη μία εβδομάδα η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων εαρινών εξαμήνων ακαδ έτους 2018-2019 προκειμένου να διευκολύνουμε τους φοιτητές μας που δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν δηλώσεις.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Undefined

Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγράμματων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Επισυνάπτεται η απόφαση του Υπουργείου.

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Εσφαλμένα το μάθημα [ΓΠ 2701] "Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση Ι", του Ε΄εξαμήνου, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, φέρει στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, διπλή εγγραφή. [στη μία περίπτωση αναφέρεται ορθώς η 2η έκδοση του 2018 του προς διανομή βιβλίου, στην άλλη, η παλαιά εξαντλημένη 1η έκδοση του 2011, του ίδιου έργου]

Η ορθή εγγραφή του μαθήματος είναι αυτή που αναφέρεται στην πρόσφατη 2η έκδοση του 2018, του διανεμόμενου συγγράμματος, με κωδικό Βιβλίου στον Εύδοξο: 77267133.

Undefined